شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

آخرين مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه - مصوبات از ابتداي سال 1391 شمسي


مصوبه 375 - اعطاي مجوز اجراي رشته شيعه‌شناسي(سطح سه) به مركز تخصصي(برادران) علامه مجلسي(ره) شهر اصفهان


مصوبه 375، جلسه 84 شوراي گسترش، مورخ 1391/01/22

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه مورخ 1391/01/22 به استناد مصوبه شماره 640 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي مجوز يك‌بار پذيرش در رشتۀ شيعه‌شناسي(سطح سه) به مركز تخصصي(برادران) علامه مجلسي(ره) شهر اصفهان، موافقت نمود.