دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 9 شوال 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 796 - الحاق يك تبصره به بند پنج ماده دو مصوبه 616 موضوع آيين‌نامه تأسيس و انحلال مدارس علميه


جلسه 232 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 1390/10/4


تبصره: در صورتي كه ايجاد مدرسه در مناطق محروم به تشخيص شوراي گسترش ضرورت داشته باشد، حداقل مدرك تحصيلي سطح دو مي‌باشد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي