يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 779 - كليات و برنامه مقطع سطح دو علوم اسلامي با گرايش فلسفه اسلامي


جلسه 14 كميته بررسي و تصويب رشته‌هاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه،مورخ 22/6/1390

 

ماده 1. عنوان
عنوان برنامه، سطح دو علوم اسلامي با گرايش فلسفه اسلامي است.

ماده 2. تعريف

 سطح دو علوم اسلامي با گرايش فلسفه اسلامي، مقطعي است كه طلاب ضمن فراگيري فقه و اصول متعارف، به شناخت مفاهيم، اصطلاحات، مسائل، روش تحقيق و ساختار دانش فلسفه دست مي‌يابند و پس از احراز توان علمي با ارائه تحقيق پاياني، موفق به دريافت مدرك سطح دو اين گرايش مي‌شوند.

ماده 3. اهداف

 1. شناخت مفاهيم و اصطلاحات و مسائل فلسفه اسلامي
 2. آشنايي با تاريخ فلسفه و مشرب‌هاي مهم آن در جهان اسلام
 3. ايجاد توان تحقيق در حد جمع‌آوري و تتبع و جمع‌بندي مطالب در حوزه فلسفه اسلامي
 4. آماده‌سازي طلاب براي فعاليت‌هاي آموزشي
 5. ايجاد مهارت‌هاي استدلال و مناظره
 6. تربيت طلاب مستعد براي ورود به مقاطع تخصصي
 7. شناخت استدلالي مسائل فقهي و اصولي، و آشنايي با روش‌هاي استنباط فقهي
 8. ايجاد توان استفاده از متون و منابع فقهي و اصولي و فلسفي و شناخت آنها

ماده 4. سياست‌ها

 1. اهتمام به ايجاد زمينه تعالي اخلاقي و اعتقادي طلاب
 2. زمينه‌سازي براي اعتماد به نفس طلاب در مسائل علمي-پژوهشي
 3. تأكيد بر آموزش‌هاي پژوهش‌گرا 4. توجه به نيازهاي جامعه و كاربردي‌كردن آموزش
 5. تكيه بر آموزش موضوعات اصلي فلسفه اسلامي
 6. تأكيد بر بهره‌گيري از ابزارهاي جديد و روش‌هاي كارآمد آموزشي-پژوهشي
 7. زمينه‌سازي براي شكوفايي استعداد فلسفي طلاب
 8. اهتمام به شناسايي و حمايت از طلاب مستعد
 9. اهتمام به دروس فقه و اصول و نظارت بر اجراي آن

ماده 5. ضرورت

 1. اهميت فوق‌العاده مباحث عقلي و فلسفه اسلامي در اثبات پايه‌هاي اساسي دين
 2. رسالت حوزه علميه در تربيت انديشمندان فيلسوف براي تبيين و دفاع از عقايد اسلامي
 3. نياز اجتماع به آموزش و تبيين و دفاع عقلاني از عقايد اسلامي در مقابله با تهاجمات فكري

ماده 6. نظام آموزشي

نظام آموزشي اين گرايش، به صورت نيم‌سالي، واحدي و حضوري است و بدون احتساب زمان تحقيق پاياني، در هفت نيم‌سال ارائه مي‌شود.
 تبصره: حداكثر مدت تحصيل در موارد اضطراري، بدون احتساب زمان تحقيق پاياني، نه نيم‌سال است.

ماده 7. شرايط پذيرش

 1. احراز صلاحيت‌هاي عمومي و اخلاقي بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
 2. دارا بودن مدرك علمي سطح يك
 3. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي
توجه: پذيرش در اين گرايش، مختص برادران است.

ماده 8. عناوين و مشخصات كلي دروس

 

779-1


ماده 9. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس

1. دروس عمومي

 

779-2


2. دروس گرايشي

779-3

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي