جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 778- ماده واحده مربوط به تعيين ملاك طلاب و اساتيد و مبلغان مديريت‌هاي استاني


جلسه 210 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 21/5/1390

 

ماده واحده: طلاب و اساتيد و مبلغان تحت پوشش هر يك از مديريت‌هاي استاني، بر اساس ضوابط زير تعيين مي‌شوند:
1. طلبه تحت پوشش هر استان، كسي است كه محل تحصيل وي، حوزه علميه آن استان باشد.
2. استاد تحت پوشش هر استان، كسي است كه محل تدريس وي، حوزه علميه آن استان باشد.
3. مبلغ تحت پوشش هر استان، كسي است كه پرونده تبليغي وي، در حوزه علميه آن استان تشكيل شده‌باشد.
تبصره 1: پرونده اساتيدي كه در حوزه علميه استان قم، اقدام به تشكيل پرونده استادي نموده‌اند، تا يك سال در حوزه علميه استان قم مي‌ماند و سپس در صورتي كه استاد اعزامي، در حوزه علميه آن استان باقي بماند، پرونده نام‌برده به مديريت حوزه علميه محل اعزام، ارسال مي‌شود. البته اين تبصره، شامل اساتيدي نمي‌شود كه از ابتدا، قصد ماندن در حوزه علميه آن استان را دارند؛ پرونده اين اساتيد، از همان ابتدا، ارسال خواهدشد.
تبصره 2: پرونده مبلغاني كه در حوزه علميه استان قم، اقدام به تشكيل پرونده تبليغي كرده‌اند، به مديريت استاني محل اعزام، ارسال مي‌شود. اين مسئله، شامل پرونده‌هاي تبليغ كوتاه‌مدت نمي‌شود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي