شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 777- اصلاح ماده 2 مصوبه 668، موضوع آيين‌نامه معاملات واحدهاي حوزوي


جلسه 50 كميته بودجه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 14/4/1390

 

با حذف قيد «سالانه» از ماده 2 مصوبه 668، موضوع آيين‌نامه معاملات واحدهاي حوزوي، ماده مذكور به شرح زير تصويب شد:
ماده 2. معاملات در اين آيين‌نامه، از نظر مبلغ، به سه نوع معاملات جزئي و متوسط و عمده تقسيم مي‌شود. نصاب معاملات را شوراي عالي حوزه‌هاي علميه تعيين مي‌كند.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي