شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 775 - ساختار سازماني دفتر مطالعات راهبردي


جلسه 206 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 3/4/1390

 

ساختار سازماني دفتر مطالعات راهبردي، به شرح زير تصويب شد:

 

ساختار سازماني دفتر مطالعات راهبردي

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي