شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 770 - ماده واحده مربوط به نحوه ارتباط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با مراجع و اعاظم علما و اساتيد


جلسه 200 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 8/3/1390

 

ماده واحده: به منظور سامان‌دهي تعامل و ارتباط مؤثر و مستمر شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با مراجع عظام تقليد و اعاظم علما و اساتيد حوزه‌هاي علميه، بهره‌گيري دائم از پيشنهادها و نظرات ايشان در هدايت و تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در موضوعات مختلف حوزه‌هاي علميه، و اطلاع‌رساني موردي و دوره‌اي از برنامه‌ها به ايشان، اقدام‌هاي ذيل با برنامه‌ريزي دبيرخانه شوراي عالي انجام مي‌پذيرد.
1. ديدار اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با مراجع عظام تقليد، براي ارائه گزارش مكتوب و دريافت نظرات و توصيه‌هاي ايشان، حداقل شش‌ماه يك‌بار
تبصره: برخي از اعضاي شوراي عالي، حسب مورد، مي‌توانند به صورت فوق‌العاده‌ با مراجع عظام تقليد ديدار كنند.
2. ديدار دو تن از اعضاي شوراي عالي با اعاظم علما، براي اطلاع‌رساني و دريافت نظرات و توصيه‌هاي ايشان، حداقل يك‌بار در سال
3. جلسه اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه با اساتيد حوزه، براي تعامل و تبادل نظر و دريافت نظرات ايشان، حداقل يك‌بار در سال
تبصره: تعيين موارد ديدار با مراجع عظام تقليد و اعاظم علما و اساتيد، به تشخيص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهدبود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي