جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 767 - الحاق ماده واحده مربوط به شوراي حوزه علميه استان قم، به آيين‌نامه مديريت حوزه‌هاي علميه استاني


جلسه 198 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 1/3/1390

 

ماده واحده: شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با عضويت مدير حوزه علميه استان قم، كليه وظايف و اختيارات مربوط به شوراي حوزه علميه استان قم را بر عهده خواهدداشت. ساير ضوابط مربوط به مديريت‌ حوزه علميه استاني، از جمله رابطه معاونان ستادي با مديريت حوزه علميه استان قم، تابع ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي