جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 766 - ماده واحده مربوط به نحوه پذيرايي در واحدهاي حوزوي


جلسه 46 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 28/2/1390

 

ماده واحده: به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه پذيرايي و جلوگيري از هزينه‌هاي غير ضروري، كليات مربوط به نحوه پذيرايي در واحدهاي حوزوي، به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد:
1. پذيرايي در كليه واحدهاي حوزوي، بايد با رعايت اصول اخلاقي، حفظ احترام و شئونات اشخاص و پرهيز از اسراف و تجملات و تشريفات غير لازم، صورت گيرد.
2. مديران مراكز مديريت و مديريت‌هاي استاني و معاونان ستادي مراكز، در صورت تشخيص ضرورت، مي‌توانند از ميهمانان خود، با دو نوع ميوه پذيرايي‌كنند. پذيرايي با ميوه، در ساير سطوح سازماني، ممنوع است.
3. در جلسات اداري، در صورت حضور كارشناس خارج از واحدهاي حوزوي، پذيرايي با دو نوع ميوه، بلامانع است.
4. در جلسات اداري كه در ساعات صرف صبحانه يا ناهار يا شام برگزار مي‌شود، پذيرايي با غذا، بر اساس ضوابط مندرج در مصوبه 674 شوراي عالي، انجام مي‌شود.
5. كارمندان واحدهاي حوزوي، در طول ساعات كار خود، با چاي يا شربت پذيرايي مي‌شوند.
6. اسكان افرادي كه در راستاي انجام‌دادن وظايف اداري، ميهمان واحدهاي حوزوي مي‌شوند، در صورت عدم تأمين فضاي مناسب توسط واحد مربوط، با اخذ مجوز از مديران يا معاونان واحدهاي حوزوي، در مكان مناسب كه مي‌تواند حداكثر هتل سه ستاره باشد، صورت خواهدگرفت. پذيرايي از اين‌گونه افراد، بايد در حد متعارف و به دور از تشريفات به عمل آيد.
تبصره: اسكان كارمندان در حال مأموريت، تابع ضوابط مندرج در آيين‌نامه حق مأموريت خواهدبود.
7. دستورالعمل مربوط به اين ماده واحده، توسط مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، تدوين و به مديريت‌هاي استاني، ابلاغ مي‌گردد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي