دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 9 شوال 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 764 - حذف بند 17 مصوبه 646، موضوع شرح وظايف معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 190 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 2/2/1390

 

بند 17 مصوبه 646، موضوع شرح وظايف معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، حذف شد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي