شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 762 - مجوز اجراي رشته تخصصي در سطح سه، توسط مدارس علميه دوره عمومي خواهران


جلسه 190 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 2/2/1390

 

ماده واحده: در صورتي كه مدارس علميه داراي مجوز تأسيس دوره عمومي خواهران، از نظر سطح علمي و نيروي اجرايي و اساتيد و امكانات، در ارزيابي عملكرد، از نظر شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه مطلوب شناخته‌شوند؛ به طوري كه توانايي اجراي حداقل يك رشته تخصصي در سطح سه را داشته‌باشند، مي‌توانند بدون گذراندن مراحل تأسيس مركز تخصصي، مجوز اجراي يك رشته تخصصي در سطح سه را در همان مدرسه، از شوراي گسترش دريافت نمايند.
تبصره: واحدهاي آموزشي فوق، همانند ساير واحدهاي آموزشي، موظف به رعايت آيين‌نامه تصويب و اعطاي مجوز اجراي رشته‌ها و گرايش‌هاي تخصصي حوزه‌هاي علميه، هستند.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي