جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 759 - الحاق يك ماده به مصوبه 714، موضوع آيين‌نامه مرخصي كارمندان واحدهاي حوزوي


جلسه 42 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 31/1/1390

 

ماده واحده: مرخصي ذخيره‌شده كارمندان، در پايان خدمت، بر مبناي مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر ايشان در آخرين پست سازماني، محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
تبصره: در صورتي كه كارمند فوت‌كند و مرخصي ذخيره‌شده داشته‌باشد، وجوه مربوط به مرخصي مذكور، به وارث قانوني وي پرداخت خواهدشد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي