شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 757 - ساختار سازماني مركز تدوين متون درسي


جلسه 187 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 21/1/1390

 

ساختار سازماني مركز تدوين متون درسي حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تصويب شد:

 

ساختار سازماني مركز تدوين متون درسي حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي