شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 756 - اصلاح بند 13 مصوبه 742، موضوع شرح وظايف مركز تدوين متون درسي


مصوبه 756، جلسه 187 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 21/1/1390

 

بند 13 مصوبه 742، موضوع شرح وظايف مركز تدوين متون درسي، به شرح ذيل، اصلاح و تصويب شد:
بند 13. تشكيل و برگزاري جلسات شوراي تدوين متون درسي
تبصره 1: شوراي تدوين متون درسي، متشكل از دو نفر از اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مدير مركز تدوين متون درسي، مدير گروه استانداردسازي و ارزيابي، مديران گروه‌هاي علمي حسب مورد، و معاون آموزشي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهدبود و حسب مورد از كارشناسان بدون حق رأي، دعوت مي‌شود.
تبصره 2: تصميمات اين شورا، با رأي موافق اكثريت اعضا به تصويب مي‌رسد و در صورت مخالفت هر يك از دو عضو شوراي عالي با تصميم اين شورا، موضوع جهت تصميم‌گيري، به شوراي عالي ارجاع مي‌گردد.
تبصره 3: شرح وظايف شوراي تدوين متون درسي براي تصويب، به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ارسال گردد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي