جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 755 - الحاق يك تبصره به بند 5 مصوبه 742، موضوع شرح وظايف مركز تدوين متون درسي


جلسه 187 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 21/1/1390

 

كتاب درسي تدوين‌شده توسط مركز تدوين متون درسي، در صورت اخذ مجوز نهايي از شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به عنوان كتاب رسمي حوزه‌هاي علميه قرار خواهدگرفت.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي