يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 745 - آيين‌نامه تلبس طلاب حوزه‌هاي علميه


جلسه 183 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 20/12/1389

 

به منظور سامان‌دهي، رسميت‌بخشي، حفظ و حراست از قداست لباس روحانيت و تشويق و ترغيب طلاب به امر تلبس، آيين‌نامه تلبس طلاب حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تدوين گرديد.

 
فصل اول: تعاريف و كليات
ماده 1. تلبس به لباس مقدس روحانيت، براي كليه طلاب و روحانيان، صرفاً بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه، امكان‌پذير است.
تبصره 1: هر گونه تلبس به لباس روحانيت، براي افراد عادي، ممنوع است.
تبصره 2: تلبس به لباس مقدس روحانيت، براي طلاب فاقد پرونده از مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، ممنوع است؛ اين افراد موظف‌اند پس از اخذ كد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، نسبت به تلبس بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه، اقدام نمايند.
ماده 2. وظايف واحدهاي مجري اين آيين‌نامه، به شرح زير است:
الف) معاونت تهذيب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، مسئول برنامه‌ريزي، سامان‌دهي تلبس و نظارت بر حسن اجراي آن است.
ب) معاونت تهذيب مديريتهاي حوزه علميه استاني، مسئوليت تشكيل پرونده تلبس، تأييد صلاحيت نهايي پس از استعلام صلاحيتهاي علمي و عمومي از واحدهاي سازماني مربوط، و صدور مجوز تلبس طلاب را به عهده دارد.
ماده 3. لباس روحانيت، عبارت است از عمامه، عبا و قبا كه نشانگر برخورداري از تحصيلات ديني در حوزه‌هاي علميه، پايبندي به ارزشهاي اسلامي و آمادگي ايفاي نقش در جامعه اسلامي است.

 
فصل دوم: ضوابط و مقررات
ماده 4.
شرايط عمومي تلبس، عبارت‌اند از:
1. داشتن حداقل، 18 سال سن
2. داشتن وضعيت جسمي و روحي مناسب كه در صورت نياز و تشخيص ضرورت، از طريق آزمايش‌هاي پزشكي و روان‌شناختي، بررسي مي‌شود.
3. عدم عضويت و سابقه ارتباط با گروهكهاي انحرافي و گروه‌هاي مخالف اسلام و تشيع و نظام اسلامي
4. عدم انحراف فكري و سياسي و اخلاقي
5. التزام عملي به اصل ولايت فقيه و قوانين جمهوري اسلامي
6. نداشتن محكوميت‌ كيفري و حقوقي مؤثر
تبصره 1: احراز شرايط مندرج در بندهاي 3، 4، 5 و 6، بر عهده واحد سازماني آمار و بررسي مديريتهاي حوزه علميه استاني خواهدبود.
تبصره 2: ملاك در احراز صلاحيتهاي عمومي افراد، حسب مورد، حال فعلي آنها خواهدبود.
ماده 5. شرايط علمي تلبس، عبارت‌اند از:
1. اتمام پايه پنجم(قبولي در تمامي امتحانات مربوط) براي طلاب مدارس بلندمدت
2. توان پاسخ‌گويي به سؤالات ديني رايج در جامعه
تبصره: احراز اين شرط، با ارزيابي علمي -كه محتوا و نحوه اجراي آن، توسط دستورالعمل مصوب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه تعيين مي‌گردد- صورت مي‌پذيرد.
3. گذراندن دوره ويژه مربوط به وظايف روحانيت در پايه پنجم، بر اساس دستورالعمل مصوب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
ماده 6. شرايط اخلاقي و رفتاري تلبس، عبارت‌اند از:
1. پايبندي به انجام‌دادن واجبات و ترك محرمات
2. دارا بودن حسن اخلاق
3. تعادل شخصيتي و رفتاري و تناسب ظاهري
4. نداشتن سابقه سوء منافي با شئون روحانيت
تبصره: احراز شرايط مندرج در اين ماده، بر عهده معاونت تهذيب با همكاري واحد سازماني آمار و بررسي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس دستورالعمل مصوب مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهدبود.
ماده 7. طلاب متقاضي، پس از گذراندن دوره ويژه، تشكيل و تكميل پرونده تلبس، احراز صلاحيتهاي لازم توسط معاونتهاي ذي‌ربط و دريافت مجوز تلبس، ملبس به لباس مقدس روحانيت خواهندشد.
تبصره 1: معاونت تهذيب مديريتهاي استاني، همه ساله، نسبت به برگزاري مراسم رسمي عمامه‌گذاري در كنار ساير مراسمها، اقدام مي‌نمايد.
تبصره 2: معاونت تهذيب مديريتهاي استاني، موظف است نسبت به صدور اوراق هويت تلبس براي دارندگان مجوز تلبس، اقدام نمايد.
ماده 8. وظايف فرد ملبس به لباس روحانيت، به شرح ذيل است:
1. رعايت پوشش مناسب عرف روحانيت
2. رعايت نظم، نظافت و پاكيزگي بدن و لباس و مرتب‌بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانيت
3. پرهيز از وضعيت ظاهري غير متناسب
4. حفظ حرمت لباس در معاشرتهاي اجتماعي
5. مراعات زي طلبگي در مجالس مختلف و پرهيز از حضور در محافل مختلط كه حدود شرعي، در آن رعايت نمي‌شود.
6. پرهيز از روحيه اشرافي‌گري و تجمل‌گرايي، و رعايت شئون روحانيت در وضعيت زندگي و مسكن و خودرو
7. تلبس دائم
8. رعايت اخلاق و آداب اسلامي و پرهيز از شوخي‌هاي افراطي و خلاف نزاكت
9. پرهيز از درگيري‌هاي لفظي و فيزيكي غير متناسب با شئون روحانيت
10. حفظ مناعت طبع و عزت نفس در تأمين معاش، و پرهيز از سوء استفاده از لباس روحانيت براي مقاصد سوء
11. پرهيز از ورود به عرصه‌هاي ناسالم اقتصادي، مانند شركتهاي هرمي
12. پرهيز از ارتباط با گروه‌هاي معاند نظام اسلامي و عضويت در آنها
13. پرهيز از انجام‌دادن رفتارهاي وسواس‌گونه، به ويژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزوم
ماده 9. طلاب ملبس، موظف‌اند به صورت دائم، از اين لباس استفاده نمايند؛ به نحوي كه عرفاً، ملبس محسوب شوند.
ماده 10. تلبس محصلان يا فارغ‌التحصيلان مراكز غير حوزوي، ممنوع است.
ماده 11. معاونت تهذيب مديريتهاي استاني، موظف است زمينه‌هاي لازم را براي تلبس طلاب مشغول به تحصيل در سطوح مختلف، از طريق اعمال تشويقهاي لازم، فراهم آورد.
ماده 12. معاونت تهذيب حوزه علميه استاني، موظف است در صورت فقدان شرايط مذكور در اين آيين‌نامه، نسبت به لغو مجوز تلبس، اقدام نمايد.
ماده 13. امتيازات مربوط به ملبسان دائم، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مربوط، تعيين مي‌شود.
ماده 14. اين آيين‌نامه، در 14 ماده و 8 تبصره، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي