شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 741 - الحاق يك تبصره به ماده 6 مصوبه 735، موضوع آيين‌نامه مديريت مدارس علميه


جلسه 180 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 8/12/1389

 

تبصره: در مدارس علميه غير وابسته به مديريتهاي حوزه علميه استاني، بندهاي 1، 3، 4، 6، 7، 8 و 10، جزء وظايف هيئت امنا است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي