شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 738 - ساختار سازماني معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 179 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 6/12/1389

 

ساختار سازماني معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تصويب شد:

ساختار سازماني معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي