شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 721 - استقلال حوزه‌هاي علميه و ابعاد آن


جلسه 167 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 26/10/1389

 

مفهوم استقلال حوزه‌هاي علميه و ابعاد آن، به شرح ذيل، به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد:
مفهوم استقلال حوزه
حق تصميم‌گيري در حوزه مأموريت1 و جلوگيري از ورود دستگاه‌هاي بيرون از حوزه علميه در تصميم‌گيري‌ها، با رعايت نظرات مراجع معظم تقليد2 و مقام معظم رهبري(حفظهم الله)، در عين ارتباط3 اثرگذار و سازنده با محيط پيرامون4.
ابعاد استقلال حوزه
مهم‌ترين ابعاد استقلال حوزه، عبارت‌اند از:
1. استقلال سياسي
اقتدار و حق تصميم‌گيري در اداره امور حوزه‌هاي علميه و موضع‌گيري در مناسبات سياسي و اجتماعي، منطبق بر مأموريت حوزه‌هاي علميه و در چارچوب قانون اساسي كشور
2. استقلال اقتصادي
1. خوداتكايي در تأمين معاش طلاب و عدم وابستگي به دولت و بودجه عمومي كشور، در اين زمينه
2. خوداتكايي در تأمين منابع مالي براي احداث و تجهيز حوزه‌هاي علميه و انجام‌دادن مأموريتهاي محوله، ضمن برخورداري از حمايتهاي مالي نظام اسلامي

3. استقلال فرهنگي
1. اتكاء بر قرآن و مكتب اهل‌بيت عصمت و طهارت، براي فهم، تحليل، تبيين، ترويج و طراحي نظام ارزشها، باورها، هنجارها و نمادهاي فرهنگي در جامعه
2. حفظ هويت حوزه‌هاي علميه به عنوان نهادي دين‌محور، ريشه‌دار، متمايز و برخوردار از الگوي خاص و قابل ارائه

 

پي‌نوشت‌ها:

1. مصوبه شماره 720 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه.
2. مورد تأييد جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
3. ارتباط فعال با محيط، بر اساس شناخت آگاهانه از جريانها و نقش‌آفرينان در عرصه‌هاي سياست‌، اقتصاد، فرهنگ و مانند آن.
4. كليه عواملي كه در خارج از نهاد حوزه علميه هستند و مي‌توانند بر كل يا بعض اجزاء حوزه علميه، بالقوه يا بالفعل، تأثير بگذارند؛ مانند اركان سه‌گانه حاكميتي نظام، دستگاه‌هاي اجرايي، مردم، سازمانهاي مردم‌نهاد و مانند آن.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي