جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 719 - ساختار سازماني معاونت اداري مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 170 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 26/10/1389

 

ساختار سازماني معاونت اداري مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تصويب شد:

 

ساختار سازماني معاونت اداري مالي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي