جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 718 - الحاق 2 بند به شرح وظايف مركز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه


جلسه 167 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 17/10/1389

 

بندهاي زير، به شرح وظايف مركز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه، اضافه گرديد:
1. شناسايي نخبگان و استعدادهاي برتر حوزوي، با هماهنگي معاونتهاي ذي‌ربط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. حمايت مادي و معنوي نخبگان و استعدادهاي برتر، ايده‌ها، طرحها و فعاليتهاي ايشان

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي