شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 712 - ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه


جلسه 158 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 14/9/1389

 

ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

 

ساختار سازماني دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي