شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 706 - ماده واحده مربوط به فوق‌العاده بدي آب و هوا


جلسه 23 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 10/9/1389

 

ماده واحده: فوق‌العاده بدي آب و هوا براي كليه مشاغل، تا 20 درصد حقوق ثابت(حق شغل، شاغل و مديريت) هر كدام از كارمندان واجد شرايط، بر اساس جدول ذيل، قابل پرداخت است:

 

جدول درصد فوق‌العاده بدي آب و هوا

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي