يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 691 - ماده واحده مربوط به اعطاي مدرك استخدامي به طلاب شهيد، جان‌باز و متوفا


جلسه 147 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 7/8/1389

 

ماده واحده: مركز مديريت حوزه‌هاي علميه مي‌تواند به نام طلاب شهيد، جان‌باز و متوفاي فاقد پرونده تحصيلي يا ارزيابي كامل، حسب مورد، مدرك استخدامي سطح يك و دو، صادر نمايد.
تبصره 1: به طلاب شهيدي كه سطح يك يا دو را به اتمام رسانده‌باشند و برگه ارزيابي آنان كامل باشد، حسب مورد، با يك سطح ارتقاء، مدرك استخدامي اعطاء مي‌گردد.
تبصره 2: مدت زمان اعمال اين مصوبه، 2 سال از تاريخ تصويب آن است و دستورالعمل مربوط به آن، توسط شوراي مدارك علمي، به تصويب مي‌رسد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي