يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 681 - شرح وظايف مركز فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات حوزه‌هاي علميه


جلسه 136 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 14/6/1389

 
1. پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور فن‌آوري اطلاعات، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه
4. طراحي و اجراي طرح تأمين امنيت فضاهاي مجازي حوزه‌هاي علميه
5. انجام مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، براي بهبود، ارتقا و توسعه فن‌آوري در حوزه‌هاي علميه
6. طراحي، تهيه، توليد و پياده‌سازي سامانه‌هاي مكانيزه و بهينه‌سازي مستمر
7. طراحي و استقرار شبكه‌هاي يكپارچه كشوري، استاني و سازماني
8. توسعه سيستم‌هاي مخابراتي و ارتباطي و تأمين پهناي باند مخابراتي
9. تعيين و تعريف و به‌كارگيري استانداردهاي ايجاد، گسترش و كاربري فن‌آوري اطلاعات، و اعمال نظارت بر رعايت آن
10. طراحي، راه‌اندازي، راهبري و مديريت فني، نگه‌داري و استقرار پرتال وب و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و بهينه‌سازي آن با هماهنگي و در نظر گرفتن نيازهاي معاونتهاي ذي‌ربط
تبصره: مديريت محتوايي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، به عهده معاونتهاي ذي‌ربط است.
11. پشتيباني فني از شبكه‌ها، سامانه‌ها و سيستم‌هاي در اختيار بخش‌هاي مختلف مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و ارائه خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به واحدهاي سازماني مختلف
12. فرهنگ‌سازي، دانش‌افزايي و توانمندسازي معاونتها و ساير واحدهاي سازماني مركز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه، در شناخت و بهره‌برداري و استفاده بهينه از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
13. مشاركت با معاونتهاي ذي‌ربط در طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي كاربري فن‌آوري اطلاعات
14. ارتباط و تعامل با سازمانها و نهادهاي ملي در حوزه فن‌آوري اطلاعات، به منظور ارتقاي سطح خدمات فن‌آوري اطلاعات در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و جلوگيري از موازي‌كاري
15. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
16. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
17. بررسي برنامه و بودجه ساليانه فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه استاني، ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
18. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
19. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي