يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 680 - تفسير مصوبه 609 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع اعطاي مجوز صدور مدرك سطح چهار، به مركز مديريت حوزه علميه خراسان


جلسه 136 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 14/6/1389

 
موضوع تفسير:
نظر به عموميت مصوبه شماره 609 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع اعطاي مجوز صدور مدرك سطح چهار به مديريت حوزه علميه خراسان، آيا اين مديريت مي‌تواند نسبت به صدور مدرك علمي در سطوح چهارگانه به خواهران فارغ‌التحصيل، اقدام نمايد؟

 
ماده واحده:
اعطاي مجوز صدور مدارك علمي در سطوح چهارگانه به مديريت حوزه علميه خراسان، مربوط به برادران بوده و صدور مدارك علمي به خواهران، تابع ضوابط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و زير نظر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران خواهد بود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي