يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 671 - شرح وظايف معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 131 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 6/4/1389

 
1. پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور مربوط به گزينش، مراقبت طلاب از ناهنجاري‌ها، حراست از كادر علمي و اجرايي، انتظامات و حفاظت فيزيكي از مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور مربوط به گزينش، مراقبت طلاب از ناهنجاري‌ها، حراست از كادر علمي و اجرايي، انتظامات و حفاظت فيزيكي از مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. تعيين شاخصها و روشهاي بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان تحصيل و همكاران علمي و اجرايي
4. تعيين شاخصها و معيارهاي حراست، حفاظت و مراقبت، در چارچوب وظايف
5. استقرار و انجام امور دبيرخانه هيئتهاي مركزي گزينش عمومي اساتيد، طلاب و كاركنان
تبصره: هيئتهاي مركزي گزينش، بر اساس آيين‌نامه مربوط، به رياست مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه تشكيل خواهد شد.
6. برنامه‌ريزي و نظارت بر نحوه بررسي صلاحيت‌ عمومي داوطلبان تحصيل در حوزه‌هاي علميه استاني، در چارچوب ضوابط مصوب
تبصره 1: بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان تحصيل، اساتيد و كارمندان، در حوزه‌هاي علميه استاني بر اساس آيين‌نامه مربوطه، انجام خواهد شد؛ در صورت رد صلاحيت، مراتب، به هيئت مركزي گزينش، ارجاع خواهد شد.
تبصره 2: مصاحبه پذيرش طلاب، در كميسيون مشترك معاونت آموزش و معاونت آمار و بررسي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، با دبيري معاونت آمار و بررسي آن مديريت، برگزار خواهد شد.
تبصره 3: تعيين پذيرفته‌شدگان نهايي حوزه‌هاي علميه استاني، توسط كميسيون فوق و بر اساس اولويتهايي است كه به تصويب همين كميسيون، رسيده باشد.
تبصره 4: اعلام فهرست نهايي پذيرفته‌شدگان، توسط معاونت آموزش هر استان، انجام خواهد شد.
7. انجام امور مربوط به گزينش و حراست همكاران مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
8. برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به گزينش اوليه و حراست همكاران علمي و اجرايي و ساير حوزويان در حوزه‌هاي علميه استاني، و دريافت پرونده‌هاي رد صلاحيت شده، جهت ارجاع به هيئت مركزي گزينش، در چارچوب ضوابط مصوب
9. ابلاغ آراء هيئت مركزي گزينش، و نظارت بر حسن اجرا
10. پاسخ‌گويي به كليه استعلامات وزارت‌خانه‌ها، سازمانها و نهادها، در چارچوب شرح وظايف
11. ايجاد بانك اطلاعات و آمار، متناسب با وظايف و اختيارات، با قابليت دسترسي به اطلاعات ديگر معاونتها و واحدهاي تابعه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
12. آسيب‌شناسي مستمر سياسي، اجتماعي و اخلاقي حوزويان و واحدهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و ارائه راهكار جهت كاهش آسيب‌ها و انجام اقدامات پيش‌گيرانه با همكاري حوزه‌هاي علميه استاني و معاونتهاي مربوطه
13. رصد، جمع‌آوري، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و حفظ اخبار ويژه و اطلاعات محرمانه حوزه‌هاي علميه، در چارچوب وظايف و انجام اقدامات پيش‌گيرانه در موارد مقتضي
14. انجام امور مربوط به دبيرخانه هيئت تخلفات اداري، طبق ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب
15. برنامه‌ريزي براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان و عناصر وابسته و جريانات منحرف بين طلاب و روحانيون، به منظور حفظ و حراست از كيان روحانيت و كنترل ارتباطات عناصر بيگانه
16. شناسايي عوامل نفوذي فرقه‌ها، اديان و جريانات منحرف سياسي و اجتماعي در مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و تلاش جهت پيش‌گيري و مقابله با آنها
17. اتخاذ تدابير امنيتي و حفاظتي رايانه‌اي(سخت‌افزار و نرم‌افزار) و ابلاغ آن و نظارت بر حسن اجرا
18. انجام پژوهشها و ارائه آموزشهاي لازم براي ارتقا و بهبود انجام وظايف محوله
19. شناسايي و ارائه شيوه‌هاي ارتقاي امنيت مدارك و اسناد، به معاونتهاي ذي‌ربط
20. شناسايي موارد و عوامل جعل، تباني و سوء استفاده از اسناد و مدارك حوزوي، و برخورد با آنها بر اساس قوانين و مقررات مصوب
21. شناسايي موارد سوء استفاده از عناوين حوزوي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي
22. برنامه‌ريزي براي رسيدگي به شكايات از طلاب و روحانيون، و ارائه مشاوره‌هاي لازم به منظور حفظ شئون روحانيت، بر اساس قوانين و مقررات مصوب
23. رسيدگي به شكايات مربوط به مديريتهاي استاني، كاركنان و مسئولان مركز مديريت، ارجاع‌شده از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس آيين‌نامه مصوب
24. تدوين دستورالعمل‌هاي حفظ و نگه‌داري اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده و پي‌گيري و نظارت بر حسن اجراي آن
25. تشكيل و برگزاري شوراي معاونت آمار و بررسي
26. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي گزينشي، حراستي و حفاظتي، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
27. بررسي برنامه و بودجه ساليانه امور مربوط به گزينش، حراست و حفاظت حوزه‌هاي علميه استاني، ارجاعي از سوي طرح و برنامه مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه
28. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
29. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت آماري، تحليلي، دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
30. انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي