جمعه، 23 مهر 1400 | 8 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 670 - ماده واحده مربوط به نحوه انعقاد تفاهم‌نامه ميان واحدهاي حوزوي و ساير نهادها


جلسه 129 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 28/3/1389

 
كليه تفاهم‌نامه‌هاي واحدهاي حوزوي با ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي، بايد در چارچوب اختيارات و ضوابط مصوب شوراي عالي بوده و به امضاي بالاترين مقام واحد مربوطه، رسيده باشد. مدير واحد مربوطه، موظف است پس از انعقاد تفاهم‌نامه، رونوشت آن را جهت اطلاع، به هيئت‌رئيسه شوراي عالي ارسال نمايد. در صورت احراز مخالفت تفاهم‌نامه با سياست‌ها و مصوبات شوراي عالي، مراتب، به واحد حوزوي مربوطه جهت بازنگري، اعلام مي‌گردد؛ در صورت اصرار مدير واحد حوزوي بر عدم مغايرت، مراتب، جهت بررسي به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ارجاع مي‌گردد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي