يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 663 - ماده واحده مربوط به پرداخت اعتبارات عمراني به واحدهاي حوزوي(مصوب كميته بودجه)


جلسه 17 كميته بودجه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 14/2/1389

 

پرداخت اعتبارات عمراني به واحدهاي حوزوي، منوط به مالكيت آنها براي حوزه‌هاي علميه است؛ بنابراين، به املاكي كه وقف حوزه‌هاي علميه يا به نام حوزه‌هاي علميه نشده‌اند، هيچ‌گونه پرداختي صورت نخواهد گرفت.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي