يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 659 - كليات و برنامه رشته مطالعات اسلامي زنان(سطح سه، ويژه خواهران)


جلسه 111 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 15/1/1389

ماده 1. عنوان:
عنوان رشته، سطح سه «مطالعات اسلامي زنان»(خواهران) است.

 
ماده 2. تعريف:
سطح سه «رشته مطالعات اسلامي زنان»، پس از سطح دو(دوره عمومي) آغاز مي‌گردد. طلاب در اين دوره، علاوه بر ارتقاي سطح علمي فقه، اصول فقه، عقايد و تفسير، با مجموعه‌اي از مباحث مرتبط با حوزه مطالعات زنان از منظر اسلام، آشنا مي‌شوند و توانايي پاسخ‌گويي به نيازهاي مربوط و تدريس متون و تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي با مكاتب غرب را پيدا مي‌كنند و در پايان، موفق به دريافت دانش‌نامه اين رشته مي‌شوند.

 
ماده 3. اهداف(شناختي، تربيتي-اخلاقي و مهارتي):
اهداف اين رشته، عبارت است از:
1. تعميق شناخت نسبت به مباني اعتقادات اسلامي
2. پرورش كارشناسان اسلامي واجد صلاحيت در حوزه مطالعات زنان، براي ارائه مشاوره علمي به نهادها در مباحث زن
3. تبيين و توصيف نگاه جامع اسلام به زن
4. افزايش توان تحقيق در حد تحليل و بررسي و نقد و زمينه‌سازي جهت تأليف و ترجمه در حوزه مطالعات زنان
5. ايجاد توان تدريس مباحث مرتبط با موضوع زن، در سطوح پايين‌تر
6. افزايش توان پاسخ‌گويي به شبهات و پرسش‌هاي رايج در موضوع زن
7. ايجاد توانايي تبليغ ديدگاه اسلامي و تأثيرگذاري فرهنگي در حوزه مطالعات زنان

 
ماده 4. سياست‌ها:
سياست‌هاي اجراي اين رشته، عبارت است از:
1. توجه به ويژگي‌ها و مسئوليتهاي بانوان در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي
2. تأكيد بر آموزش مباحث زنان، با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي اسلام(به منظور تحقق اهداف اسلام در حوزه زنان)
3. تأكيد بر اصالت خانواده از ديدگاه اسلامي و نقش محوري زن در تحكيم آن
4. توجه به مسئوليتها و كاركردهاي جنسيتي زن در حوزه فرهنگي و اجتماعي
5. تأكيد بر شناسايي استعدادهاي برتر در زمينه‌هاي پژوهش، تدريس، مديريت، تبليغ و مشاوره تخصصي در حوزه زنان
6. توجه خاص به تأثير‌گذاري مفاهيم و نظريه‌هاي اسلامي و غير اسلامي در توصيفات، تحليلها، آسيب‌شناسي‌ها و نظريه‌پردازي‌ها در حوزه مطالعات زنان

 
ماده 5. ضرورت:
برخي از محورهاي ضرورت ايجاد اين رشته، عبارت است از:
1. مواجهه عالمانه با امواج فكري فمينيستي و التقاطي
2. نياز رو به رشد نظام اسلامي به زنان آشنا با مباحث جنسيتي، در مديريتهاي فرهنگي و حوزه‌هاي كارشناسي
3. پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي نوپديد در حوزه زن و خانواده
4. نياز حوزه‌هاي علميه به اساتيد زن، در حوزه مسائل زنان
5. كشف و تبيين علمي جايگاه زن و خانواده در انديشه اسلام
6. ارائه الگوي زندگي جامع، كامل و فراگير از حضور زن، با تحفظ بر ويژگي‌هاي جنسيتي

 
ماده 6. نظام آموزشي:
نظام آموزشي اين رشته، نيم‌سالي واحدي، حضوري و ناپيوسته است. طول دوره، بدون احتساب زمان پايان‌نامه و مرخصي، حداقل 7 و حداكثر 9 نيم‌سال است.
تبصره: به منظور تبيين دقيق ديدگاه اسلام در مورد مباحث مرتبط با زنان، توليد متون آموزشي و تربيت نيروي انساني مورد نياز، اين رشته براي دو دوره، فقط در قم اجرا مي‌شود.

 
ماده 7. شرايط كلي پذيرش:
1. احراز صلاحيتهاي اخلاقي و عمومي، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
2. دارا بودن مدرك علمي سطح دو
3. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي
4. داوطلبان ورود به اين رشته، خواهران هستند.

 
ماده 8. تعداد واحدها:
تعداد واحدهاي درسي، با احتساب 4 واحد پايان‌نامه، 102 واحد است و مجموع واحدهاي درسي دوره، به دروس عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شود. دروس عمومي، گر چه در تمامي رشته‌هاي سطح سه، مشترك است؛ اما سعي مي‌شود محتواي آن، متناسب با اهداف رشته مطالعات زنان، گزينش شود.

تعداد واحدهاي درسي

 

ماده 9. جدول دروس عمومي:

دروس عمومي

 

ماده 10. جدول دروس تخصصي:

دروس تخصصي

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي