جمعه، 24 ارديبهشت 1400 | 2 شوال 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 620 - كليات رشته فلسفه اسلامي(سطح سه)


ماده 1. عنوان رشته:
سطح سه فلسفه اسلامي

 
ماده 2. تعريف:
سطح سه فلسفه اسلامي، دومين مقطع از اين رشته است كه در آن طلاب، مباني، مسائل و روشهاي فلسفه اسلامي را مي‌آموزند و توانايي پاسخ‌گويي به نيازهاي مربوط و توان تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي و تدريس آن را پيدا مي‌كنند و در پايان، موفق به دريافت دانش‌نامه اين رشته مي‌شوند.

 
ماده 3. اهداف(شناختي، تربيتي-اخلاقي و مهارتي):
اهداف اين رشته، عبارت است از:
1. شناخت مباني و مسائل فلسفه اسلامي، در سه حوزه مشاء، اشراق و حكمت متعاليه
2. افزايش توان تحقيق، در حد تحليل و بررسي تطبيقي و زمينه‌سازي جهت تأليف و ترجمه در زمينه فلسفه اسلامي
3. شناخت منابع فلسفه اسلامي و ايجاد توان فهم آن
4. تقويت توان پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهات و دفاع عقلاني از دين
5. آشنايي با مكاتب مهم فلسفي غرب
6. آشنايي با عرفان اسلامي
7. تأمين استاد فلسفه اسلامي براي سطوح پايين‌تر
8. تربيت طلاب مستعد جهت ورود به سطح چهار

 
ماده 4. سياست‌ها:
سياست‌هاي اجراي اين رشته، عبارت است از:
1. اهتمام به تعالي اخلاقي و معنوي طلاب
2. اهتمام به تقويت استقلال فكري و اعتماد به نفس در مسائل علمي
3. اهتمام به تقويت تعهد ديني و دفاع از عقايد شيعي
4. توجه خاص به تأثيرپذيري فلسفه اسلامي از قرآن و سنت پيامبر و اهل‌بيت عليهم السلام
5. تأكيد بر آموزش پژوهش‌محور
6. تأكيد بر بهره‌گيري از روشهاي كارآمد آموزشي، با اهتمام به سنت‌هاي حوزوي
7. تأكيد بر پويايي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي و توجه به نيازهاي روز
8. تأكيد بر استفاده از منابع مهم فلسفه اسلامي
9. شناسايي استعدادهاي برتر

 
ماده 5. ضرورت:
ضرورت ايجاد رشته سطح سه فلسفه اسلامي، عبارت است از:
1. تأكيد اسلام بر تعقل و تفكر
2. عقلاني و خردپذير بودن معارف دين از ديدگاه قرآن
3. تبيين معارف ديني با رويكرد عقلي
4. پرورش قدرت تعقل و تفكر در حوزه و جامعه
5. وابستگي فراگيري دانش‌هاي عقلاني حوزه، بر فلسفه اسلامي
6. دفاع عقلاني از باورهاي ديني و پاسخ‌گويي به شبهات اعتقادي
7. اهتمام اسلام به اقامه براهين عقلي در نقد آراء و پاسخ به مخالفان
8. تعميق و توسعه ساير علوم اسلامي

 
ماده 6. نظام آموزشي:
نظام آموزشي اين رشته، نيم‌سالي واحدي است. دانش‌پژوهان اين رشته، به صورت حضوري، دروس را فرا مي‌گيرند. نظام اين رشته، ناپيوسته است. طول دوره، حداقل شش نيم‌سال و حداكثر هشت نيم‌سال، بدون احتساب پايان‌نامه است.

 
ماده 7. شرايط پذيرش:
1. احراز صلاحيتهاي اخلاقي و عمومي، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
2. دارا بودن مدرك علمي سطح دو
3. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي
4. داوطلبان اين رشته، از برادران هستند.
تبصره 1: طلاب فارغ‌التحصيل رشته‌هاي تخصصي سطح دو، به خصوص سطح دو رشته فلسفه، در اولويت پذيرش قرار دارند.
تبصره 2: طلاب فارغ‌التحصيل سطح دو عمومي و سطح دو رشته‌هاي تخصصي به غير از رشته فلسفه، بايد دروس پيش‌نياز را بگذرانند.

 
ماده 8. عناوين و مشخصات كلي دروس:
عناوين و تعداد واحدهاي درسي، به شرح زير است:

 عناوين واحدهاي درسي

 

ماده 9. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس:
1. دروس پيش‌نياز و تعداد واحدها:

 دروس پيش‌نياز

 

2. دروس عمومي و تعداد واحدها:

 دروس عمومي

 

3. دروس تخصصي و تعداد واحدها:(1)

 دروس تخصصي

 

پي‌نوشت:

1. در دروس تخصصي، 30 تا 35 درصد نمره پاياني هر درس، به فعاليت پژوهشي، اختصاص داده شود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي