يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 637 - كليات و برنامه رشته فلسفه اسلامي(سطح سه، ويژه خواهران)


ماده 1. عنوان:
عنوان، كليات و برنامه سطح سه(ويژه خواهران) رشته فلسفه اسلامي است.

 
ماده 2. تعريف:
«سطح سه رشته فلسفه اسلامي» پس از سطح دو(دوره عمومي) آغاز مي‌گردد. دانش‌پژوهان در اين دوره، مباني، آراء و مشربهاي مهم فلسفه اسلامي را آموخته و توان تحليل و بررسي، تدريس و پاسخ‌گويي به نيازهاي رايج در زمينه فلسفه اسلامي را -در محدوده‌اي كه در اين سطح، بحث مي‌شود- كسب مي‌كنند و پس از احراز توان علمي، با ارائه پايان‌نامه، موفق به دريافت مدرك سطح سه رشته فلسفه‌ اسلامي مي‌شوند.

 
ماده 3. اهداف(شناختي، تربيتي-اخلاقي و مهارتي):
اهداف اين رشته، عبارت است از:
1. تعميق شناخت نسبت به مباني اعتقادي
2. شناخت آراء، روشها و مشربهاي مهم در فلسفه اسلامي و آشنايي با مباني آنها
3. ايجاد توان تحقيق در حد تتبع(جمع‌آوري و نتيجه‌گيري) و نقد، در زمينه فلسفه اسلامي
4. ايجاد توان تدريس فلسفه اسلامي در سطوح پايين‌تر
5. تقويت توان ترويج مباحث فلسفه اسلامي به صورت نوشتار و گفتار
6. ايجاد توان پاسخ‌گويي به سؤالات رايج اعتقادي
7. آماده‌سازي استعدادهاي برتر به منظور ورود به مقاطع بالاتر
8. ايجاد توان بهره‌گيري از متون فلسفي

 
ماده 4. سياستها:
سياستهاي اجراي اين رشته، عبارت است از:
1. توجه خاص به تأثيرپذيري فلسفه اسلامي از قرآن و سنت و پيامبر و اهل‌بيت(عليهم السلام)
2. تكيه بر آموزش محورها و موضوعات اصلي رشته فلسفه اسلامي
3. تقويت استقلال فكري و اعتماد به نفس در مسائل فلسفي
4. اهتمام بر درك و به‌كارگيري متون و منابع مهم و اصلي فلسفه اسلامي
5. تلاش بر معرفي توصيفي منابع مهم و اصيل فلسفه اسلامي
6. تأكيد بر توسعه آموزش‌ پژوهش‌محور
7. تأكيد بر نقش محوري زن در تحكيم خانواده در كليه امور آموزشي و پژوهشي
8. توجه به ويژگي‌هاي بانوان در برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي
9. شناسايي استعدادهاي ويژه جهت تصدي امور تحقيق، تدريس، مديريت و تبليغ
10. تأكيد بر بهره‌گيري از روشهاي كارآمد آموزشي، به ويژه روش مشاركت فعال
11. تأكيد بر پويايي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و توجه به نيازهاي روز
12. تأكيد بر استفاده از متون اساسي، جامع، موجز و كاربردي

 
ماده 5. نظام آموزشي:
نظام آموزشي اين رشته، نيم‌سالي واحدي است. طول دوره، حداقل 7 نيم‌سال و حداكثر 10 نيم‌سال، بدون احتساب پايان‌نامه است. دانش‌پژوهان اين رشته، به صورت حضوري دروس را فرا مي‌گيرند.

 
ماده 6. شرايط پذيرش:
1. احراز صلاحيت اخلاقي و عمومي، بر اساس آيين‌نامه‌هاي مصوب
2. دارا بودن مدرك علمي سطح دو
3. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي
4. داوطلبان ورود به اين رشته، خواهران هستند.
تبصره: اين رشته، به طور موقت، صرفاً در قم اجرا خواهد شد و پس از گذشت دو سال و تدوين كتب مربوطه و ارائه گزارش به شوراي عالي، پس از تصويب اين شورا، در ساير حوزه‌هاي علميه، به اجرا درخواهد آمد.

 
ماده 7. عناوين و مشخصات كلي دروس:
عناوين و تعداد واحدهاي درسي، به شرح زير است:

عناوين و تعداد واحدهاي درسي

 

ماده 8. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس:
1. دروس عمومي:

دروس عمومي

 

2. دروس تخصصي:

دروس تخصصي 

 

براي دريافت سرفصل‌ها و منابع دروس عمومي و تخصصي اين رشته در فرمت Word، كليك كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي