يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 633 - كليات رشته اخلاق و تربيت اسلامي(سطح سه)


ماده 1. عنوان:
عنوان رشته، سطح سه «اخلاق و تربيت اسلامي» است.

 
ماده 2. تعريف:
سطح سه «اخلاق و تربيت اسلامي»، اولين مقطع از اين رشته است كه در آن، طلاب، مباني و مسائل اخلاق اسلامي و روشهاي تربيتي آن را مي‌آموزند و توانايي پاسخ‌گويي به نيازهاي مربوط و توان تدريس و تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي آن را پيدا مي‌كنند و در پايان، موفق به دريافت دانش‌نامه اين رشته مي‌شوند.

 
ماده 3. اهداف(شناختي، تربيتي-اخلاقي و مهارتي):
اهداف اين رشته، عبارت است از:
1. توسعه و تعميق شناخت نسبت به مباني و مسائل اخلاق اسلامي، بر مبناي آموزه‌هاي قرآن و روايات
2. شناخت منابع اخلاق اسلامي و ايجاد توان فهم آن
3. شناخت و نقد جريانهاي اخلاقي و شبهات مرتبط با آن
4. آشنايي با مكاتب مهم اخلاق اسلامي و غير اسلامي
5. ايجاد توان تدريس اخلاق اسلامي در سطوح پايين‌تر
6. افزايش توان تحقيق در حد تحليل و بررسي تطبيقي و زمينه‌سازي جهت تأليف و ترجمه در زمينه اخلاق اسلامي
7. تعالي اخلاقي و معنوي طلاب
8. تقويت توان پاسخ‌گويي به پرسشها و شبهات اخلاقي

 
ماده 4. سياستها:
سياستهاي اجراي اين رشته، عبارت است از:
1. اهتمام به ايجاد زمينه‌هاي علمي و عملي تخلق به اخلاق اسلامي و تعالي آن
2. اهتمام به آموزش اخلاق اسلامي بر اساس قرآن و سنت
3. تأكيد بر استفاده از منابع اصيل و مهم اخلاق اسلامي
4. اهتمام به تقويت تعهد ديني و دفاع از اخلاق اسلامي
5. اهتمام به تحفظ آموزه‌هاي اخلاقي از ذوقيات و پرهيز از سلايق
6. اهتمام به تعميق و گسترش اخلاق در حوزه
7. اهتمام به سياستهاي كلي مصوب رشته‌هاي سطح سه حوزه

 
ماده 5. ضرورت:
ضرورت ايجاد اين رشته، عبارت است از:
1. محور بودن اخلاق و تعالي مكارم اخلاقي، به عنوان هدف از بعثت نبي اكرم(صلي الله عليه و آله) و آموزه‌هاي ديني
2. ابتناء رسالت تبليغ ديني بر تخلق به اخلاق الهي
3. تأثير تخلق به اخلاق اسلامي، در رشد علمي طلاب و تربيت عالم رباني
4. تأمين نيازهاي اخلاقي جامعه در حوزه‌هاي نظري و عملي

 
ماده 6. نظام آموزشي:
نظام آموزشي اين رشته، نيم‌سالي واحدي است. طول دوره، حداقل شش نيم‌سال و حداكثر هشت نيم‌سال، بدون احتساب پايان‌نامه است. دانش‌پژوهان اين رشته، به صورت حضوري، دروس را فرا مي‌گيرند.

 
ماده 7. شرايط پذيرش:
1. احراز صلاحيت اخلاقي و عمومي، بر اساس آيين‌نامه‌ مصوب
2. احراز خاص صلاحيت اخلاقي متناسب با اين رشته
3. دارا بودن مدرك علمي سطح دو
4. قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي
5. ضمناً داوطلبان ورود به اين رشته، برادران هستند.

 
ماده 8. عناوين و مشخصات كلي دروس:
عناوين و تعداد واحدهاي درسي، به شرح زير است:

عناوين و تعداد واحدهاي درسي

 

ماده 9. عناوين و مشخصات تفصيلي دروس:
1. دروس عمومي:

دروس عمومي

 

2. دروس تخصصي:

دروس تخصصي

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي