چهارشنبه، 7 مهر 1400 | 21 صفر 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

ارسال نظر و پیشنهاد


كاربر گرامي!

شما مي‌توانيد سؤال، پيشنهاد، انتقاد و نظر خود را از طريق اين صفحه، براي ما ارسال كنيد.

 

چنانچه نظرات شما، امكان نمايش عمومي داشته باشد، پس از بررسي و تأييد، در صفحه مشاهده نظرها و پيشنهادها و تنها با ذكر نام شما(بدون ذكر سن و تحصيلات و شهر و ايميل) براي همگان، نمايش داده مي‌شود و در صورت نياز، براي واحد مربوطه نيز ارسال مي‌شود.

 

چنانچه مي‌خواهيد نظر شما، براي عموم نمايش داده نشود، در ابتداي نظر خود، عبارت «خصوصي» را درج كنيد.

اگر نظرتان، نياز به پاسخ‌دهي خصوصي داشته باشد، پاسخ از طريق ايميل براي شما ارسال مي‌شود.(در صورت صحيح‌بودن آدرس ايميل شما)

 

همچنين اگر نظرات شما، زياد است و يا تمايل داريد از طريق ايميل، با ما ارتباط داشته باشيد، از ايميل واحد مربوطه، در صفحه

ارتباط با ما استفاده كنيد.

 

با تشكرنام و نام خانوادگی:
سن:
تحصیلات:
شهر:
پست الکترونیک:
نظر: